Email: info@businessangels.si    /    Telefon: +386 31 717 367

STARTUP KLINIKA

Vašemu startupu dodajamo vrednost.

KAJ JE STARTUP KLINIKA?

 

1.

Startup Klinika nudi splet poslovnih storitev, ki vas in vaš startup pripravi za pridobivanje investicije in rasti po njej.

2.

Njeno srce je skrbno izbrana ekipa strokovnjakov iz različnih področij, ki hitro zaznamo bolečine startupov in jim strateško svetujemo.

3.

Z vami delimo svoje znanje na najvitalnejši področjih vašega delovanja in vam odpiramo pot do naslednje zgodbe o uspehu.

4.

Startup kliniko je leta 2019 podprl tudi Slovenski podjetniški sklad – največji investitor tveganega kapitala pri nas.

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

 

V procesu pred investicijo

1. Skupaj s skupino ekspertov in izbranih investitorjev ocenimo vašo poslovno idejo

2. Podrobno pregledamo in izpopolnimo vaš poslovni model

3. Nastavimo izhodišča za poslovni načrt z vsemi elementi za pridobitev investitorjev

4. S potencialnimi kupci testiramo pravilnost poslovnega modela, prodajnih poti in ustreznost velikosti marže vašega izdelka

5. In pomagamo narediti predstavitvena gradiva in vašo idejo uspešno prodati investitorjem skupaj s potrebnimi pravnimi dokumenti

V procesu po investiciji

1. Oblikujemo poslovne procese in funkcije v startupu ter vzpostavimo model vodenja in upravljanja podjetja

2. Skupaj z zunanjimi izvajalci storitev pripravimo 3 letni plan razvoja podjetja

3. Postavimo ključne kazalnike uspešnosti poslovanja in sistem poročanja

4. Sodelujemo pri hitrem in pravilnem vstopu na nova tržišča

5. Pravno podpremo interne in eksterne procese in funkcije

6. Sodelujemo pri kadrovskem dopolnjevanju v podjetju

7. Vzpostavimo model za naslednje faze investiranja in izstopa iz podjetja

NA KATERIH PODROČJIH VAM LAHKO POMAGAMO?

 

PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO

Ali ste pripravljeni predstaviti svojo idejo pred investitorji?

Preberi več

Je trenutno pravi trenutek za iskanje investicije?

Ste jasno definirali problem in rešitev?

Ali poznate svoje glavne KPI-je?

Ima vaša Pitch predstavitev vse potrebne elemente?

Dobro razumeš svojo konkurenco?

ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Ali imate sestavljeno organizacijo podjetja od uprave do zadnjega zaposlenega?

Preberi več

Imate opredeljene osnovne obveznosti in odgovornosti zaposlenih?

Imate pripravljen letni plan s konkretnimi cilji?

Kako mesečno in kvartalno spremljate realizacijo ciljev?

Kako tedensko koordinirate delo v podjetju?

PRAVO IN ZAŠČITA INTELEKTUALNE LASTNINE

Ali imate delniški sporazum?

Preberi več

Kako boste nagrajevali ključne kadre z opcijami?

Kakšne pogodbe boste podpisali z glavnimi kupci, zastopniki, distributerji?

Kako ščititi svojo intelektualno lastnino (ni nujno najbolje vedno s patentom)?

Kako imate urejena medsebojna razmerja med ustanovitelji in investitorji?

Ali svoje podatke varujete v skladu z zadnjimi spremembami GDPR?

PROCESI IN IKT PODPORA

Ali imate jasno definirane procese v podjetju?

Preberi več

Ali veste katere procese imate v podjetju?

Ali spremljate vaše stranke s pomočjo informacijskih tehnologij?

Kakšna ordaja uporabljate za delo v podjetju?

Ali so vaši podatki in IT sistemi uspešno zavarovani pred zunanjimi vdori?

PRIJAVLJANJE NA RAZPISE

Ali veste kje pridobiti slovenska in evropska javna sredstva?

Preberi več

Kdaj zaprositi za razpisana sredstva?

Kako spisati dobro vlogo za razpis?

Ali veste kaj so osnovni pogoji za pridobivanje sredstev?

PRODUKT IN TEHNOLOGIJA

Ali veste kako doseči Product-Market Fit?

Ste seznanjeni z načeli vitkega razvoja?

Preberi več

Ste določili svoje ciljne kupce?

Ste seznanjeni z eksperimentiranjem in raziskavo kupca?

Ali veste kako definirati in implementirati set lastnosti svojega MVP?

Ali ste seznanjeni z najboljšimi praksami ob izdelavi produktnega načrta programske opreme?

preOBLIKOVANJE POSLOVNEGA MODELA

Ali že imate poslovni model, ki na trgu dosega najboljše rezultate?

Preberi več

Zakaj s trenutnim poslovnim modelom niste zadovoljni?

Kaj lahko v njem najlažje spremenite za največji učinek?

Kako se lotite spreminjanja poslovnega modela, da ne bo še slabše?

Kdaj veste, da ste našli optimalni poslovni model?

Kako upravljate več poslovnih modelov hkrati?

VODENJE FINANC IN RAČUNOVODSTVO

Ali imate poslovni načrt?

Preberi več

Ali imate kalkulacijo lastne cene in bruto marže?

Ali imate opredeljene osnovne kazalce uspešnosti poslovanja in njihovo spremljanje?

Ali poslujete v skladu z zakonom?

Ali natančno poznate svoje mesečne stroške poslovanja?

Spremljate svoj denarni tok?

MARKETING IN PRODAJA

Imate narejeno segmentacijo trga?

Preberi več

Ali dejansko poznate vašega ključnega kupca?

Ali za svojo prodajo uporabljate CRM?

Kdo so vaši glavni konkurenti in kako se od njih razlikujete?

Imate marketinške materiale?

Ali oglašujete po principih digitalnega marketinga?

Imate komunikacijsko strategijo?

UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

Imate pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi?

Preberi več

Imate dorečen sistem spremljanja uspešnosti?

Imate definirane opise delovnih mest?

Kako nagrajujete ključne kadre?

Imate opcijski plan?

MULTIMEDIJA

Ali imate udarno spletno stran?

Preberi več

Se prisotni in aktivni na socialnih omrežjih?

Vlagate energijo v dizajn svojega predstavitvenega gradiva?

Imate svoj kratek predstavitveni video?

Ali imate člana ekipe, zadolženega za to področje?

Pri čem vam lahko pomagamo?

6 + 4 =